Norges Svømmeforbund
Postadresse:0840 Oslo
Telefon:2102 9000
Telefaks:2102 9671
Web-redaktør:Tor Arne Volden
post@svomming.no

Idrettsbutikken - Bestilling av merker og litteratur
Telefon:6295 0630
Telefaks: 6295 0611
idrettsbutikken@klubben.no

Idrettsregistreringen 2015

19.12.14, Tor Arne Volden (Sist oppdatert 20.01.15 - 13:19)

 

Hva: Idrettsregistreringen 2015

Hvem: Alle klubber i norsk idrett

Når: 2. januar - 31. januar 2015

Hvorfor: Dokumentere klubbens status gjennom følgende:

- Oppdatere/bekrefte kontaktinformasjon

- Oppdatere/bekrefte viktige funksjoner

- Oppgi medlemstall pr 31.12.2014 (for særidrettsklubber)

- Oppgi aktivitetstall for hele 2014 (alle klubber)

 

Idrettsregistreringen 2015 foregår i tidsrommet fredag 2. januar - lørdag 31. januar 2015.

Alle klubber skal da registrere aktivitetstall for året 2014.

Særidrettsklubber, dvs svømmeklubber som kun er medlem av Norges Svømmeforbund, skal også rapportere medlemstallet i klubben pr 31.12.2014.

 

Kontaktinformasjon til klubben

Klubben skal registrere oppdatert kontaktinformasjon til nøkkelpersoner. Denne type oppdatering kan også gjøres i løpet av hele året, for eksempel i etterkant av årsmøte.

 

Husk styremedlemmer når dere rapporterer aktivitetstall
Når man rapporterer aktivitetstallet, så glemmer mange klubber å ta med styremedlemmer og andre som er over i aldersgruppa "19-25 år" og "26 år og eldre". Det er slik at det kun er klubbens medlemmer som skal telles med i aktivitetsregistreringen, men styremedlemmer MÅ være medlem av klubben for å inneha verv, og de skal således telle med i aktivitetsregistreringen som "aktive medlemmer".


Innlogging

Selve idrettsregistreringen gjøres via den enkeltes klubb egen KlubbenOnline-side (verktøykassa).

1: Gå til www.klubbenonline.no og fyll inn klubbnavn i feltet ”finn ditt idrettslag”

2: Trykk på ditt lag i listen over treff midt på siden. Da kommer du til klubbens KlubbenOnline-side.

3: Trykk på ”verktøykassa - logg på” i venstremenyen. (Verktøykassa åpner seg i nytt vindu.)

4: I verktøykassa, trykk på ”idrettsregistreringen” i venstremenyen.

Brukernavnet er idrettsregistreringen, passordet er den 4-sifrede koden klubben har fått i e-post fra NIF.

Mangler dere passord, så kan dere få hjelp av NIF sin klubbsupport:

klubbsupport@idrettsforbundet.no  


Lokale aktivitetsmidler

Det er opp til det enkelte idrettsråd i hver kommune hvordan de vil fordele de lokale aktivitetsmidlene; det er mange som bruker tallene fra idrettsregistreringen.

Vi oppfordrer derfor våre medlemsklubber om å være engasjert i det lokale idrettsrådet, slik at dere kan være med på å påvirke fordelingsprosessen.

 

Egne spørsmål
Det er noen endringer på NSFs egne spørsmål i idrettsregistreringen, sammenlignet med tidligere år - dette er nytt:
Arrangerer klubben svømmeopplæring; hvis ja, hvilke typer (Vann, Hval, Pingvin, osv)
Arrangerer klubben Vill i vann (antall deltagere t.o.m 12 år, og over 12 år)
Arrangerer klubben andre aktiviteter (type aktivitet, antall deltagere)
Har svømmegruppen funksjonshemmede med på svømmekurs?
Har svømmegruppen funksjonshemmede med i treningsgrupper?
(For begge siste kategorier: Antall fordelt på syns-, bevegelses-, hørsel-, utviklingshemmet, og andre diagnoser)

 

Funksjonshemmede

Vi gjør oppmerksom på at det er litt endringer på spørsmål knyttet til funksjonshemmede under NSFs egen spørsmål i idrettsregistreringen. Klubbenes svar er viktig for oppfølging og utvikling av tilbud til funksjonshemmede.

 

Eventuelle spørsmål om idrettsregistreringen

Tekniske problemer:

ir@idrettsforbundet.no - supporttelefon 03615 (hverdager 08-20)

Andre spørsmål:

Tor Arne Volden - tor.arne@svomming.no - tlf 99 100 454
test


Informasjon fra NIF

NIF sentralt sender ut e-post/brev til alle klubber med informasjon om idrettsregistreringen den 2. januar. Vi ønsker våre klubber lykke til med registreringen; og ikke nøl med å ta kontakt hvis dere har spørsmål! 

 

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn