Norges Svømmeforbund
Postadresse:0840 Oslo
Telefon:2102 9000
Telefaks:2102 9671
Web-redaktør:Tor Arne Volden
post@svomming.no

Idrettsbutikken - Bestilling av merker og litteratur
Telefon:6295 0630
Telefaks: 6295 0611
idrettsbutikken@klubben.no

Forsikringsvilkår lisens 2014

15.12.08, Tor Arne Volden (Sist oppdatert 10.12.13 - 15:00)
Forsikringen gjelder:
Forsikringen gjelder under konkurranser, kamper, oppvisninger og under organisert trening i svømmehall og lignende, samt under reise til og fra disse. Forsikringen gjelder under opphold på konkurransestedet, dog høyst 1 uke før og 3 dager etter siste konkurransedag/treningsdag.


Melde fra om skade:
Hvis du får en idrettskade, kan du melde skaden på www.if.no og velg "meld skade på person".
Du kan også ta direkte kontakt med ifs skadeavdeling på telefon 2149 5483.
Registrering og behandling skjer med det samme. Skaden må kunne bekreftes av trener eller leder.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Barneidrettsforsikringen
(Gjelder for 10-12 års lisens - i 2014 er det de som er født i 2002, 2003 og 2004.)


Grunnlisens og utvidet lisens (se dekningsgrad i tabellen under)
(De som er født 2001 og tidligere skal minimum betale grunnlisens.)
(Utvidet lisens kan velges av alle, dvs fra de som er født i 2004 og tidligere.)
NSF anbefaler utvidet lisens for de som er ofte i aktivitet - det gir bedre ytelser hvis noe skulle skje.

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Samlet oversikt over alle tre lisensgrupper for 2014:

 

 

Forsikringsytelser

Grunn-

lisens

Utvidet lisens

10-12 års lisens

A

Idretts-/ulykkesdødsfall

Utbetales ved forsikredes død:

Dødsfall som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg, er ikke dekket.

Utbetales til ektefelle/samboer som er begunstiget

(Samboerstatus jfr. Forsikringsvilkår for idrettsforsikring):

Utbetales til hvert av den forsikredes egne barn under 20 år  (som er hjemmeværende hos forsikrede):

 

 

50.000

 

 

50.000

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000

 

 

 

 

  50.000

 

 

50.000

B

Invaliditetserstatning

Utbetales prosentvis i forhold til invaliditetsgraden. Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad over 50 %. Se også vilkårenes pkt. 6.3. Ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales 200 % av forsikringssummen.

Invaliditetsgrad under 5 % gir ikke erstatning.

 

 

200.000

 

 

500.000

 

 

500.000

C

Tannskader

Egenandel:

 25.000

   1.000

 50.000

   1.000

  15.000

       500

D

Fysioterapeut/Kiropraktor

Egenandel

          -

          -

   3.500

   1.000

    3.500

    500

E

Privat klinikk

Etter avtale med forsikringsselskapet

Egenandel:

 

 

 4.000

   1.000

 

 

 10.000

   1.000

 

 

  -

    -

F

Behandlingsutgifter (øvrige)

Gjelder for medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år.

Egenandel:

 

 

 

15.000

   1.000

 

 

 

25.000

   1.000

 

 

 

15.000

    500

 

 

 

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn